Člen skupiny ENETIQA

O nás

Hlavním předmětem podnikatelské činnosti TERMO Děčín a.s. je výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie a výroba elektřiny. Společnost tepelnou energií pro vytápění a přípravu teplé vody zásobuje téměř 11 tis. domácností a více než 100 odběrných objektů veřejné správy, terciární sféry a podnikatelských objektů ve městech Děčín a Jílové.

Více informací

Vánoční soutěž o tři dárkové balíčky

Pojďte si s námi zasoutěžit o tři dárkové balíčky, ve kterých najdete například láhev na pití, hrneček, deštník, sadu propisky a mikrotužky a další drobnosti. Níže naleznete podmínky soutěže. 

 

Podmínky vánoční soutěže TERMO Děčín 2023 

 

POŘADATEL 

Pořadatelem je společnost TERMO Děčín a.s. se sídlem na Oblouková 958/25 
405 02 Děčín I – Děčín (dále jako „pořadatel“ nebo „Termo Děčín“). 

DOBA PLATNOSTI SOUTĚŽE 

Soutěž začíná 4.12. 2023 v čas zveřejnění příspěvku na facebookové stránce “Teplárna Děčín” a končí 17.12. 2023 v 18:00 hodin.  

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE 

Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby, které mají profil na sociální síti Facebook a jsou fanouškem stránky pořadatele na Facebooku.  Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Termo Děčín, a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Soutěž je založena na odpovědi na soutěžní otázku, kterou zájemce o výhru přidá jako komentář k příspěvku a je fanouškem stránky TERMO Děčín na Facebooku. 

Účastník musí splňovat pravidla použití sítě Facebook uvedená na https://www.facebook.com/terms.php a mít účet na Facebooku. 

Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“) 

PRAVIDLA SOUTĚŽE 

Do soutěže jsou zařazeni všichni uživatelé, kteří splnili výše uvedené podmínky a odpověděli na soutěžní otázku do komentářů pod příslušný příspěvek na Facebooku. 

VÝHRY 

Výherce bude vybrán odbornou porotou složenou ze zástupců pořadatele. Proti hodnocení poroty se není možno odvolat, její rozhodnutí je konečné a neměnné, s výjimkou případů, kdy bude po vyhodnocení soutěže následně zjištěno, že účastník soutěže získal cenu na základě nepravdivých údajů či porušení pravidel soutěže. 

Vyhlášení vítězů se uskuteční nejpozději do21. 12. 2023. 

Pořadatel věnoval do soutěže následující položky: deštník, hrnek, láhev na pití, pořadač do auta, propiska, stojánek na smartphone, šroubovák, turistická ledvinka a sportovní vak na záda.  

Výherce bude vyzván společností Termo Děčín komentářem pod soutěžním příspěvkem na Facebooku k doručení svých kontaktních údajů, a to po skončení soutěže v přiměřeném čase, nejdéle do 7 dnů po skončení soutěže. 

Pokud pořadateli výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 2 dnů od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve prospěch pořadatele. 

Pořadatel je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení, výherní příspěvek a město bydliště výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky. 

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje pořadateli dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – jména, příjmení, přesné adresy bydliště a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti Termo Děčín; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu. 

Pořadatel si vyhrazuje kdykoliv soutěž bez udání důvodů zrušit nebo pozastavit. 

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 3. 12. 2023. 

Tato soutěž není sponzorována, spravována nebo přidružena k elektronické sociální síti Facebook ani Instagram. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje soutěžící Facebooku ani Instagramu. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musejí být směřovány Pořadateli, nikoliv Facebooku či Instagramu. 

 

 

ODSTÁVKY A HAVÁRIE

Vážení zákazníci,

v CZT Jílové došlo k havárii na přívodu elektrické energie do zdroje. Z tohoto důvodu jsou přerušeny dodávky tepelné energie. V tuto chvíli pracujeme na odstranění závady. Obnovení dodávek tepelné energie proběhne bezprostředně po ukončení oprav.

Na ostatních zdrojích nejsou odstávky či havárie hlášeny. Průběžně přijímáme opatření, která zajišťují plynulý chod našeho provozu.

Pro informace o dodávce tepla do Vašeho objektu volejte na telefonní čísla 412 552 444 nebo 602 413 654.

 

 

termo-decin-banner-sokoli

Klíčové kontakty

Dispečink
nahlášení poruch, informace o odstávkách
tel.: 412 552 444
mobil: 602 413 654
e-mail:

V případě poruch v dodávce tepelné energie můžete kontaktovat dispečink TERMO Děčín a.s., který je pro odběratele k dispozici 24 hodin denně.

Jak se k nám dostanete?

imgMap_termo