Člen skupiny ENETIQA

O nás

Hlavním předmětem podnikatelské činnosti TERMO Děčín a.s. je výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie a výroba elektřiny. Společnost tepelnou energií pro vytápění a přípravu teplé vody zásobuje téměř 11 tis. domácností a více než 100 odběrných objektů veřejné správy, terciární sféry a podnikatelských objektů ve městech Děčín a Jílové.

Více informací

Čistý vzduch a zdraví

Zajisté si mnozí občané Děčína pamatují, jaký zde byl stav ovzduší na konci osmdesátých a začátku devadesátých let. Časté smogové situace a především velké koncentrace oxidů síry znamenaly vážné ohrožení zdraví. Na některých místech bývalého Severočeského kraje (dnešní Ústecký a Karlovarský kraj) dokonce byla situace na hranici přírodní katastrofy. Ke zlepšení celkového stavu v kraji přispělo zásadním způsobem odsíření velkých uhelných elektráren.

V Děčíně je stav ovzduší významně ovlivněn jeho geomorfologickou polohou. Umístění města v kotlině údolí řeky Labe je důvodem častého inverzního charakteru počasí, kdy jsou studenější vrstvy vzduchu pod teplejšími vrstvami. V případě zhoršené imisní situace jsou pak znečišťující látky drženy v údolí jako pod pokličkou. Zásadní zlepšení pro stav ovzduší v Děčíně přinesla plošná plynofikace města v polovině devadesátých let a samozřejmě i plynofikace centrálních zdrojů tepla (CZT). Díky ní došlo k nahrazení do té doby používaného hnědého uhlí a topných olejů. Díky této skutečnosti TERMO Děčín a.s. za 10 let od poslední plynofikace teplárny na Benešovské ulici snížila emise o více než 500 tis. tun CO2 ve srovnání s předchozím spalováním uhlí a topných olejů.

Ovzduší je pro člověka jednou z nejdůležitějších složek životního prostředí, bez které se nemůže obejít. Vdechovaný vzduch a vše, co obsahuje, se dostává až do nitra lidského těla a přímo tak působí na zdraví člověka.

Mnozí z nás si význam zdraví začnou uvědomovat až v momentě, kdy s ním začnou mít nějaké problémy. To už ale může být pozdě. Některé vlivy na naše zdraví můžeme ovlivnit svým chováním, jde zejména o životní styl, způsob stravování a zdravotní prevenci. Pak jsou zde ale vnější vlivy, které jedinec ze své pozice nemůže aktivně ovlivňovat. Vnější vlivy by šlo označit jako životní prostředí jedince, ve kterém ovzduší je jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňující jeho zdraví 24 hodin denně. Dopad znečištěného ovzduší na naše zdraví pak lze i vyčíslit. Na zajímavý článek k tomuto tématu se můžete podívat zde.

Veřejnost je v poslední době na toto téma upozorňována ve spojitosti se zprávami o velmi špatném stavu ovzduší zejména v Moravskoslezském kraji. Na článek k tomuto tématu se můžete podívat zde.

Stav ovzduší je ale problém, který trápí lidi téměř v celé České republice. Na článek k tomuto tématu se můžete podívat zde.

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

Vážení zákazníci,

dodávky tepelné energie fungují bez přerušení. Žádné odstávky a havárie nejsou hlášeny. Průběžně přijímáme opatření, která zajišťují plynulý chod našeho provozu.

Pro informace o dodávce tepla do Vašeho objektu volejte na telefonní čísla 412 552 444 nebo 602 413 654.

 

 

termo-decin-banner-sokoli

Klíčové kontakty

Dispečink
nahlášení poruch, informace o odstávkách
tel.: 412 552 444
mobil: 602 413 654
e-mail:

V případě poruch v dodávce tepelné energie můžete kontaktovat dispečink TERMO Děčín a.s., který je pro odběratele k dispozici 24 hodin denně.

Jak se k nám dostanete?

imgMap_termo