Člen skupiny ENETIQA

O nás

Hlavním předmětem podnikatelské činnosti TERMO Děčín a.s. je výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie a výroba elektřiny. Společnost tepelnou energií pro vytápění a přípravu teplé vody zásobuje téměř 11 tis. domácností a více než 100 odběrných objektů veřejné správy, terciární sféry a podnikatelských objektů ve městech Děčín a Jílové.

Více informací

 

Dodávka tepelné energie

Společnost dodává tepelnou energii více než osmi tisícům domácností a 141 odběrným objektů veřejné správy, terciární sféry a podnikatelských objektů ve městech Děčín a Jílové.

Hlavní výrobní základnu společnosti tvoří 5 centrálních zdrojů tepla (CZT). Palivem je zemní plyn a také geotermální voda jako obnovitelný zdroj energie.

Centrální zásobování teplem je realizováno prostřednictvím více jak 38 km teplovodů, 6 centrálních výměníkových stanic a 329 objektových předávacích stanic. Společnost také dodává tepelnou energii z 19 domovních a 1 blokové plynové kotelny vlastních i provozovaných jiným vlastníkům.

Teplo od TERMO Děčín je bezpečné

  • teplo se vyrábí mimo místo spotřeby v centrálních zdrojích tepla (CZT), odběratelům je dopravováno topným médiem – vodou o maximální teplotě 90°C,
  • v objektu odběratele se teplo předává prostřednictvím tepelných výměníků na objektové kompaktní předávací stanici do vnitřního odběrného zařízení odběratele, nehrozí tak nebezpečí výbuchu, požáru nebo úniku jedovatých spalin.

Teplo od TERMO Děčín je ekologické

  • teplo je vyráběno v moderních plynofikovaných centrálních zdrojích (CZT) splňujících přísné emisní limity a díky centrální výrobě tepelné energie a dálkovým rozvodům se tak výrazně snižuje počet malých lokálních kotelen s nízkými komíny sloužícími často jen jednomu objektu a zhoršujících místní imisní situaci na území měst Děčín a Jílové,
  • emise z centrálních zdrojů tepla jsou rozptylovány v takových výškách, že nemají bezprostřední dopad na místní imisní situaci měst Děčín a Jílové,
  • teplo je z velké části vyráběno v kogeneračních jednotkách společně s výrobou elektrické energie, je tak maximálně využita účinnost paliva a výrazně snížena produkce emisí na území měst Děčín a Jílové,
  • k výrobě tepla pro centrální část města Děčína se v CZT na Benešovské ulici využívá i geotermální energie, tato technologie centrální výroby tepla s využitím geotermální energie byla v roce 2002 Teplárenským sdružením ČR ve spolupráci s Českou energetickou agenturou a Státním fondem životního prostředí oceněna jako „Projekt roku“

Teplo od TERMO Děčín je pohodlné a komfortní

  • dodávka tepla (dálkové vytápění) je komplexní službou, kde jedinou starostí odběratele resp. konečného spotřebitele je regulace vytápění pomocí termoregulačního ventilu na radiátoru. Nevyžaduje investice do vlastní kotelny nebo kotle, náklady revizí a údržby.

Chcete se připojit na tepelné rozvody TERMO Děčín a.s.? Kontaktujte naše obchodní oddělení nebo tel.: 412 552 456.

Odstávka

Vážení zákazníci,

dodávky tepelné energie fungují bez přerušení. Žádné odstávky a havárie nejsou hlášeny. Průběžně přijímáme opatření, která zajišťují plynulý chod našeho provozu. Pro informace o dodávkách tepelné energie do Vašeho objektu volejte dispečink na telefonních číslech: 412 552 444 nebo 602 413 654.

 

termo-decin-banner-sokoli

Klíčové kontakty

Dispečink
nahlášení poruch, informace o odstávkách
tel.: 412 552 444
mobil: 602 413 654
e-mail:

V případě poruch v dodávce tepelné energie můžete kontaktovat dispečink TERMO Děčín a.s., který je pro odběratele k dispozici 24 hodin denně.

Jak se k nám dostanete?

imgMap_termo