Člen skupiny ENETIQA

O nás

Hlavním předmětem podnikatelské činnosti TERMO Děčín a.s. je výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie a výroba elektřiny. Společnost tepelnou energií pro vytápění a přípravu teplé vody zásobuje téměř 11 tis. domácností a více než 100 odběrných objektů veřejné správy, terciární sféry a podnikatelských objektů ve městech Děčín a Jílové.

Více informací

Profil společnosti

TERMO Děčín a.s. byla založena městem Děčín jako jediným akcionářem v roce 1995. V květnu roku 2000 se strategickým partnerem TERMO Děčín a.s. stala společnost MVV Energie CZ a.s. Od srpna 2005 je podíl ENETIQA a.s. v TERMO Děčín a.s. 96,91 % a druhým akcionářem je Statutární město Děčín, které drží 3,09 % akcií.

Podnikání společnosti

Hlavním předmětem podnikatelské činnosti TERMO Děčín a.s. je výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie a výroba elektřiny. Společnost dodává tepelnou energii pro vytápění a přípravu teplé vody do téměř 7,5 tisíc domácností a více než 115 odběrných objektů veřejné správy, podnikatelské a terciární sféry ve městech Děčín a Jílové. Hlavní výrobní základnu společnosti tvoří 5 centrálních zdrojů tepla (dále jen CZT), kterými jsou:

  • CZT Benešovská
  • CZT Želenice
  • CZT Bynov
  • CZT Boletice nad Labem
  • CZT Jílové

Všechny CZT využívají jako palivo zemní plyn, který se sice řadí mezi tzv. fosilní paliva, nicméně se jedná o fosilní palivo s nejmenšími emisemi znečisťujících látek nejen při jeho přepravě, ale především při jeho spalování. Na CZT Benešovská je od roku 2002 jako v jediné teplárně v České republice využívána pro výrobu dálkového tepla geotermální energie, která je pomocí tepelných čerpadel získávána z podzemní vody, nacházející se v hloubce 545 m pod městem Děčín. Tato unikátní technologie centrální výroby tepla s využitím geotermální energie získala v roce 2002 od Teplárenského sdružení České republiky ocenění „Projekt roku v systémech dálkového vytápění a chlazení“.

Všechny CZT provozované TERMO Děčín a.s. jsou vybaveny kogenerační technologií pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. Díky této kombinované výrobě dochází k tzv. dvojímu užití paliva. Tato skutečnost přispívá nejen k vysoké účinnosti výroby v CZT, ale také k efektivnějšímu nakládání s primárním energetickým zdrojem, které je ve strategickém zájmu České republiky.

Centrální zásobování teplem je realizováno prostřednictvím téměř 38,061 km teplovodů, 5 centrálních výměníkových stanic a 299 objektových předávacích stanic. Společnost také dodává tepelnou energii z 16 domovních a 1 blokových plynových kotelen vlastních i provozovaných jiným vlastníkům.

Koncern ENETIQA

Společnost je od 12. prosince 2022 součástí koncernu ENETIQA řízeného společností Cube III Energy S.à r.l., reg. č.: B258410 se sídlem Ave de la Liberté 41 1931, Lucemburk.

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

Vážení zákazníci,

dodávky tepelné energie fungují bez přerušení. Žádné odstávky a havárie nejsou hlášeny. Průběžně přijímáme opatření, která zajišťují plynulý chod našeho provozu.

Pro informace o dodávce tepla do Vašeho objektu volejte na telefonní čísla 412 552 444 nebo 602 413 654.

 

 

termo-decin-banner-sokoli

Klíčové kontakty

Dispečink
nahlášení poruch, informace o odstávkách
tel.: 412 552 444
mobil: 602 413 654
e-mail:

V případě poruch v dodávce tepelné energie můžete kontaktovat dispečink TERMO Děčín a.s., který je pro odběratele k dispozici 24 hodin denně.

Jak se k nám dostanete?

imgMap_termo