Člen skupiny ENETIQA

O nás

Hlavním předmětem podnikatelské činnosti TERMO Děčín a.s. je výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie a výroba elektřiny. Společnost tepelnou energií pro vytápění a přípravu teplé vody zásobuje téměř 11 tis. domácností a více než 100 odběrných objektů veřejné správy, terciární sféry a podnikatelských objektů ve městech Děčín a Jílové.

Více informací

Porucha telefonní ústředny

20. 2. 2023

Vážení obchodní partneři, 

bohužel došlo k rozsáhlému poškození telefonní ústředny v sídle společnosti v ulici Oblouková. Z tohoto důvodu se k nám bohužel nelze na pevné linky dovolat. Pro spojení využívejte, prosíme, mobilní telefony či e-mailovou komunikaci. Výpadek bude trvat minimálně týden. Zdroje na Benešovské ulici, v Želenicích a v Bynově jsou bez poruchy.

Děkujeme za pochopení. 

TERMO Děčín a.s.

MÁME PRO VÁS SOUTĚŽ O VÝLEZ NA KOMÍN

4. 11. 2022

Podmínky soutěže o výlez na komín 

 

POŘADATEL 

Pořadatelem je společnost TERMO Děčín a.s. se sídlem Oblouková 25, 405 02 Děčín III (dále jako „pořadatel“ nebo „TERMO Děčín“). 

DOBA PLATNOSTI SOUTĚŽE 

Soutěž probíhá od vyhlášení 8. 11. 2022 do 15. 11. do 17:00 hodin.  (Pokračování textu…)

Personální změna ve společnosti TERMO Děčín a.s.

3. 10. 2022

Novým předsedou představenstva společnosti TERMO Děčín a.s. se od 1.10. 2022 stává          Ing. Jan Sedláček, který od roku 2020 působí a nadále i zůstává na pozici předsedy představenstva společnosti Teplárna Liberec a.s.

Dosavadní předseda představenstva společnosti TERMO Děčín a.s. Ing. Libor Štěpán na základě vlastní žádosti k 30. 9. 2022 na této pozici skončil a nadále bude působit jen na pozici předsedy představenstva ENERGIE Holding a.s.

 

 

TERMO Děčín a.s. byla založena jako městská akciová společnost v roce 1995, členem skupiny MVV Energie CZ se stala v roce 2000. TERMO Děčín a.s. vyrábí a dodává teplo na území měst Děčín a Jílové. Tepelnou energií pro vytápění a přípravu teplé vody zásobuje přes deset tisíc domácností a více než 140 objektů veřejné správy, podnikatelské a terciární sféry. Výrobu zajišťuje především v pěti centrálních zdrojích tepla. TERMO Děčín a.s. jako jediná v České republice využívá pro výrobu tepla geotermální energii z podzemního jezera, druhým palivem je zde zemní plyn.
Energetickou skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct společností s působností v patnácti městech České republiky. Mateřskou společností je MVV Energie CZ a.s., která byla založena v říjnu 1993 a od roku 1999 je dceřinou společností německého energetického koncernu MVV Energie se sídlem v Mannheimu v Německu. Tři hlavní pilíře strategie MVV jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití odpadu.

Zahájení topné sezóny 2022/2023

19. 9. 2022

Vážení odběratelé, 

s nástupem podzimních dní, kdy se již neočekává oteplení, zahajujeme dnes tj. 19.9.2022 topnou sezónu 2022/2023.  Žádáme naše odběratele, aby si zkontrolovali rozvody tepla ve svých domech a na svých zařízeních tak, aby nedošlo ke zbytečným škodám. Každoročně je totiž mimotopná sezóna využívána k opravám a úpravám domovních a bytových rozvodů tepla.

Hezký den přeje TERMO Děčín a.s.

MVV Energie AG podepsala smlouvu o prodeji své dceřiné firmy MVV Energie CZ investiční společnosti Cube Infrastructure Managers

19. 8. 2022

Společnost MVV Energie AG podepsala smlouvu o prodeji naší mateřské společnosti MVV Energie CZ společnosti Cube Infrastructure Managers, což je nezávislý evropský investor zaměřený na středně velké investice do infrastrukturních projektů a firem převážně v oblasti dálkového vytápění, výroby energií, mobility a telekomunikací.

Podle Saketa Trivediho, výkonného ředitele společnosti Cube Infrastructure Managers, akvizice MVV Energie CZ zapadá do filozofie této společnosti zajišťovat a rozvíjet udržitelnou energetickou infrastrukturu pro obce, místní komunity, domácnosti a firmy.

S příchodem nového vlastníka MVV Energie CZ nejsou plánovány žádné změny ve vlastnických strukturách dceřiných společností, nic se nemění na činnosti a ani na dlouhodobé investiční a obchodní strategii skupiny MVV Energie CZ. Společnost Cube podporuje dosavadní obchodní strategii skupiny, včetně směřování k moderní a udržitelné energetice, a plánuje do rozvoje skupiny MVV Energie CZ investovat.

Přechod vlastnictví proběhne po splnění obvyklých transakčních povinností a podléhá finálnímu schválení na úrovni obou korporací. Celý proces bude ukončen ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022.

 

ODSTÁVKA – CZT BENEŠOVSKÁ

30. 7. 2022

Vážený odběrateli a koneční spotřebitelé,

oznamujeme Vám, že z důvodu pravidelné údržby na centrálním zdroji Benešovská, bude v souladu s ustanovením § 76 odst. 4 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, na nezbytně nutnou dobu přerušena dodávka tepelné energie v pravobřežní části Děčína.

Doba přerušení dodávky: 

od PONDĚLÍ 15.8.2022 do PÁTKU 19.8.2022

Dodávka tepelné energie bude obnovena bezprostředně po skončení opravných prací.

Děkujeme za pochopení.

 

 

Odstávka

V současné době dodáváme tepelnou energii do všech odběrných míst ve městech Děčín a Jílové bez přerušení. Žádné odstávky ani havárie nejsou hlášeny. Průběžně přijímáme opatření, která zajišťují plynulý chod našich provozů. Pro informace o dodávce tepla do Vašeho objektu volejte dispečink. 

 

termo-decin-banner-sokoli

Klíčové kontakty

Dispečink
nahlášení poruch, informace o odstávkách
tel.: 412 552 444
mobil: 602 413 654
e-mail:

V případě poruch v dodávce tepelné energie můžete kontaktovat dispečink TERMO Děčín a.s., který je pro odběratele k dispozici 24 hodin denně.

Jak se k nám dostanete?

imgMap_termo