Člen skupiny ENETIQA

O nás

Hlavním předmětem podnikatelské činnosti TERMO Děčín a.s. je výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie a výroba elektřiny. Společnost tepelnou energií pro vytápění a přípravu teplé vody zásobuje téměř 11 tis. domácností a více než 100 odběrných objektů veřejné správy, terciární sféry a podnikatelských objektů ve městech Děčín a Jílové.

Více informací

MÁME PRO VÁS SOUTĚŽ O VÝLEZ NA KOMÍN

Podmínky soutěže o výlez na komín 

 

POŘADATEL 

Pořadatelem je společnost TERMO Děčín a.s. se sídlem Oblouková 25, 405 02 Děčín III (dále jako „pořadatel“ nebo „TERMO Děčín“). 

DOBA PLATNOSTI SOUTĚŽE 

Soutěž probíhá od vyhlášení 8. 11. 2022 do 15. 11. do 17:00 hodin. 

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE 

Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby, kterémajíprofil na sociální síti Facebookajsou fanouškem stránky pořadatele na Facebooku. 

Soutěž je založena na správném zodpovězení soutěžní otázky, kterou zájemce o výhru přidá jako komentář k příspěvku. Soutěžící je zároveň fanouškem stránky Teplárna Děčín na Facebooku.  

Účastník musí splňovat pravidla použití sítě Facebook uvedená nahttps://www.facebook.com/terms.php a mít účet na Facebooku. 

Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“) 

PRAVIDLA SOUTĚŽE 

Do soutěže jsou zařazeni všichni uživatelé, kteří splnili výše uvedené podmínky a odpověděli na soutěžní otázku do komentářů pod příslušný příspěvek na Facebooku. 

VÝHRY 

Výherce bude vybrán odbornou porotou složenou ze zástupců pořadatele. Proti hodnocení poroty se není možno odvolat, její rozhodnutí je konečné a neměnné, s výjimkou případů, kdy bude po vyhodnocení soutěže následně zjištěno, že účastník soutěže získal cenu na základě nepravdivých údajů či porušení pravidel soutěže. 

Vyhlášení vítězů se uskuteční nejpozději do16. 11. 16:00 hodin. 

Výherce bude vyzván společností TERMO Děčínkomentářem pod soutěžním příspěvkem na Facebookuk doručení svých kontaktních údajů, a to po skončení soutěže v přiměřeném čase, nejdéle do 7 dnů po skončení soutěže. 

Pokud pořadateli výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 5 dnů od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve prospěch pořadatele. 

Pořadatelje oprávněn zveřejnit jméno, příjmení, výherní příspěvek a město bydliště výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky. 

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje pořadateli dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – jména, příjmení, přesné adresy bydliště a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti TERMO Děčín, a. s.; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).  

Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu. 

Pořadatel si vyhrazuje kdykoliv soutěž bez udání důvodů zrušit nebo pozastavit. 

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 8. 11. 2022. 

Tato soutěž není sponzorována, spravována nebo přidružena k elektronické sociální síti Facebook ani Instagram. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje soutěžící Facebooku ani Instagramu. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musejí být směřovány Pořadateli, nikoliv Facebooku či Instagramu. 

Výherce bere na vědomí, že předmět výhry podstupuje na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese zodpovědnost za případnou újmu na zdraví.  

ODSTÁVKY A HAVÁRIE

Vážení zákazníci,

v CZT Jílové došlo k havárii na přívodu elektrické energie do zdroje. Z tohoto důvodu jsou přerušeny dodávky tepelné energie. V tuto chvíli pracujeme na odstranění závady. Obnovení dodávek tepelné energie proběhne bezprostředně po ukončení oprav.

Na ostatních zdrojích nejsou odstávky či havárie hlášeny. Průběžně přijímáme opatření, která zajišťují plynulý chod našeho provozu.

Pro informace o dodávce tepla do Vašeho objektu volejte na telefonní čísla 412 552 444 nebo 602 413 654.

 

 

termo-decin-banner-sokoli

Jak se k nám dostanete?

imgMap_termo